Turystyka rowerowa i piesza

Na terenie Gminy Zawadzkie głównie na obszarze leśnym zlokalizowanych jest około 65 km tras rowerowych mogących również służyć do pieszych wycieczek. Szkielet sieci ścieżek rowerowych stanowi pięć tzw. Tras dalekobieżnych, które tworzą pomost z trasami z innych regionów wchodzących w skład projektu „Rowerem po Śląsku”. Założeniem projektu było utworzenie rozbudowanej sieci tras rowerowych w obrębie województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Wszystkie trasy są bardzo dobrze oznakowane, tablice kierunkowe zawierają informacje o kierunku jazdy oraz kilometrażu. Oprócz tabliczek kierunkowych w głównych punktach na trasie ustawiono tablice zawierające schemat trasy wraz z prostą mapką, a w miejscach szczególnie godnych uwagi także tablice informacyjne o danym miejscu.

turystykarowerowa1

Oprócz tras dalekobieżnych do dyspozycji amatorów rowerowych podróży jest dziesięć tras lokalnych, które prowadzą do najciekawszych miejsc Gminy Zawadzkie. Wszystkie trasy są należycie oznakowane i przygotowane do użytkowania przez osoby chcące aktywnie spędzić czas.

Trasy rowerowe prowadzą wzdłuż doliny Małej Panwi i bogate są w zespoły przyrodniczo-krajobrazowe z malowniczymi meandrami rzeki i licznymi dębami – pomnikami. Przez szczególnie interesujące uroczyska i obiekty przyrodnicze prowadzą szlaki turystyczne z polami biwakowymi, wiatami i miejscami na ognisko.

Trasy rowerowe to produkt turystyczny, który podnosi atrakcyjność turystyczną naszej miejscowości, propaguje aktywną formę wypoczynku oraz zdrowego trybu życia. Teraz mieszkańcy oraz goście mogą aktywnie spędzać wolny czas, korzystając z trasy rowerowej.

Główną trasą na terenie gminy jest trasa nr 19 (ZIELONA) przebiegająca północnym skrajem gminy, „równolegle” do lewego, a później prawego brzegu Małej Panwi. Przy trasie znajduje się kilka użytków ekologicznych a w jej pobliżu dwa miejsca odpoczynkowe w pobliżu młynów Thiela i Bombelki oraz miejsce biwakowania w Kielczy. We wschodniej części gminy trasa prowadzi skrajem Kielczy, gdzie warto zwiedzić zabytkowy kościół oraz położone obok grodzisko i drewnianą chatę z ekspozycją muzealną.

Trasa nr 163 (NIEBIESKA) przebiega zachodnim skrawkiem gminy, tworząc wydłużoną pętlę wokół gminy Kolonowskie. Na terenie gminy Zawadzkie trasa ta przebiega obok zameczku myśliwskiego Kąty, gdzie podziwiać można liczne dęby – pomniki przyrody, zwłaszcza na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Pod Dębami”.

Dalej trasa 163 przebiega już w gminie Kolonowskie, koło Kociej Góry (użytek ekologiczny), następnie przez lasy mieszane w kierunku malowniczo położonych 5 Stawów Pluderskich, łączy się ze szlakiem zielonym Nr 19 i prowadzi do odległego o 1 km Regolowca. Miejsce to słynie z dawnej huty z 1790 roku. Obecnie na polanie odbywają się coroczne zloty młodzieży „Śladami Dawnego Hutnictwa”, organizowane przez O/PTTK Zawadzkie. Dalej trasa Nr 163 i 19 biegną przez Bzinicę, Haraszowskie do Kolonowskiego.

Trasa Nr 161 (CZARNA) odgałęziła się od trasy Nr 19 w Żędowicach prowadząc dalej lasem do Jemielnicy. Koło Hubertusa, w gminie Wielowieś znajdują się: zameczek myśliwski – w którym mieści się obecnie Oddział Rehabilitacyjny Szpitala w Toszku, pomnik w miejscu martyrologii, malowniczy staw i rezerwat przyrody. Tam też trasa 161 przecina trasę Nr 165 (ŻÓŁTA), prowadzącą od stacji PKP w Zawadzkiem. Przy trasie Nr 165, na południe od Zawadzkiego, znajduje się użytek ekologiczny i źródełko z miejscem odpoczynkowym. Trasa Nr 166 (CZARNA) odgałęzia się od trasy Nr 19 w Świerklach, prowadząc przez Zawadzkie (kanał hutniczy, drewniane domy, hotel, restauracje, Nadleśnictwo Zawadzkie) do Kątów. W Zawadzkiem, przy dworcu PKP, trasa 166 łączy się z trasą Nr 165, a w Kątach z trasą Nr 163 i prowadzi do trasy czerwonej Nr 18.

Poniżej przedstawiamy wszystkie trasy przebiegające lub łączące się z gminą Zawadzkie: turystykarowerowa2